12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 17. Sayfa Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 17. Sayfa Cevapları için tıklayınız. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.  50.  ve daha fazla Sayfa  Cevapları

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları 17. Sayfa Cevapları 


1. Okuduğunuz metinden gerçek, mecaz ve terim anlamlı kelimelere örnekler bulunuz. Bulduğunuz örnekleri aşağıdaki şemalara yazınız.
Gerçek Anlam: yazar, şair, duygu, hayal, intiba, gözlem, düşünce, soyut, tabiat, olay, çevre…

Mecaz Anlam:
 temeli, mana dünyası,
Terim Anlam: şiir, hikâye, roman, tiyatro, estetik, metafizik evren, 

2. Aşağıdaki cümleler okuduğunuz metinden alınmıştır. Bu cümlelerde kullanılan noktalama işaretlerinin parçadaki kullanım amaçlarını açıklayınız.
• Edebiyat-felsefe ilişkisinin bir başka kaçınılmaz zorunluluğu da her ikisinin de dil üzerine inşa
edilmiş olmalarıdır.
Cevap: Kısa çizgi: Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler arasında kullanılmıştır. (edebiyat-felsefe)

• Edebiyat sanatının sanatkârın elinden çıkmış somut sonucu durumundaki edebî eseri var eden
ana unsurların başında muhteva/içerik/mana gelir.

Cevap: Eğik çizgi: Bir yazıda kullanılan kelimenin aslında hangi anlamda kullanıldığı ifade etmek için kullanılmıştır. (muhteva/içerik/mana)

• Zira bu iki disiplinden biri insanın “düşünme” melekesi, diğeri ise “yaratma” melekesiyle alâkalıdır.
Cevap: Tırnak işareti: Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır: ( “düşünme”,  “yaratma”
Kısa çizgi: Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konmuştur. (alalı-
dır)
SIRA SİZDE
Aşağıda Mahir Ünlü’nün Örneklerle Edebiyat Bilgileri adlı eserinden bir parça verilmiştir. Bu
parça ile okuduğunuz metni edebiyatın felsefe ile ilişkisini ele alışları yönüyle karşılaştırınız. Karşılaştırma sonuçlarınızı sözlü olarak ifade ediniz.
Cevap: İki metinde de felsefe  ve edebiyatın dil-insan ortaklığına değinilmiş. İkinci metinde ilk metinden farklı olarak  sanatçının bilime ve bilimsellliğe ters düşmemesi, düşmesi durumunda inandırıcılığını yitireceği de işlenmiştir.
12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ MEB YAYINLARI  DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ


12. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 236. 239. 240. 242. 243. 246. 247. 249. 250. 251. 255. 256. 257. 258. 259. 262. 263. 266. 267. 268. 269. 272. 273. 276. 277. 279. 280. 281. 282. Sayfa  Cevapları


2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *